Værdigrundlag for Slotsparkens Friskole

 1. Slotsparkens Friskole skal være et hyggeligt sted at komme, hvor alle skal føle sig lige meget værd.
   
 2. Vi lægger vægt på at rumme forskelligheder, demokrati og gensidig respekt.
   
 3. Vi vil have en høj faglighed og motivation, hvor eleverne fortsat er nysgerrige efter ny viden, når de går ud af skolen. Undervisningen skal tilrettelægges sådan at elevens naturlige nysgerrighed og videbegærlighed vækkes og holdes i live. Dette bla. ved at den voksne går foran med et troværdigt eksempel, og udviser begejstring for eleven såvel som for resten af omverdenen.
   
 4. Tryghed, omsorg og nærvær med synlige voksne, der handler, skal være kernen i børnenes skoleliv.
   
 5. Vi tror på, at vedholdende, kærlige og konsekvente omgivelser giver grobund for faglig og menneskelig udvikling og læring.

 

Om Slotsparkens Friskole

Skolen havde første skoledag den 16. august 2012.

Grundlæggende tanker bag skolen

Ud fra den viden, der eksisterer om menneskers forskellige intelligenser og læringsstile, ønsker vi et miljø på vores skole, som tilgodeser hver enkelt elevs forudsætninger for læring. Vi ønsker rolige, anerkendende og tålmodige voksne, som er inkluderende, omsorgsfulde og respektfulde i deres adfærd og tilgang til børnene. De skal have fokus på relationsdannelse og god kontakt med eleverne.

Vi ønsker, at eleverne udvikler et stærkt fundament, som skal være grundlaget for en god læringsproces. Dette fundament består blandt andet af en god sanseintegration, som er en af hjørnestenene i god og solid læring. Vi ved, at for at forstå noget rigtigt, skal det være integreret i hele kroppen. Derfor tror vi på, at det bedste resultat sikres ved "learning by doing". Vi vil hjælpe børnene til at den rette balance mellem fysisk udfoldelse og indre ro for at optimere læringsvilkår. Et af elementerne er daglig, struktureret fysisk udfoldelse for alle elever på skolen. Der sluttes hver dag af med 'Lav puls', som er en stillestund.

Vores metodeovervejelser for Slotsparkens Friskole tager udgangspunkt i en viden om, at mennesker er forskellige og lærer på forskellig vis. Der skal være fokus på den enkelte elevs proces, og undervisningsdifferientiering er ikke kun noget vi taler om, men også en disciplin, vi lever op til i praksis. Vi vil, at man på Slotsparkens Friskole er opmærksomme på omgivelsernes betydning for at hver enkelt elev udvikler sit optimale jeg.

Det er målet at eleverne og lærerne omgås hinanden med rummelighed og respekt og med en god omgangstone. Her er det nødvendigvis de voksne som må gå foran og vise vejen. Børnene skal opnå en forståelse for, at alle er forskellige og være hjælpsomme og rummelige overfor hinanden. Dette gælder både i skoletiden og når de er på vores fritidshjem.

Vi ønsker, at der er opbakning om elevernes stærke såvel som "svage" evner og at lærerne er fokuserede på hver enkelt elevs succeser i hverdagen. Vi forventer, at lærerne har viden om og forståelse for, at børn kan være komplekst sammensatte individer, med hvert deres unikke særpræg og udviklingsforløb.

 

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev. I praksis betyder det, at vi arbejder i hold på tværs af aldre, således at læring finder sted ud fra den enkelte elevs læringsstil. Feks. kan en elev være på 2. klasseniveau i dansk, men ligger måske på 4. klasseniveau i matematik. Denne elev vil blive undervist på det hold og i det stof, som passer til eleven.

Der er vekslen imellem læring under bevægelse og læring under rolige forhold, hvor eleverne vil have mulighed for at sidde i små grupper eller alene. Lærerne går i dialog med deres elever og har viden om de enkelte læringsstile. Desuden er naturen en naturlig del af den daglige undervisning og en del af undervisningen foregår i naturen omkring skolen. Bogstaver kan for eksempel læres på stranden, ved at skrive i sandet, bygge med sten osv.