Friskolens fokusområder

Aldersintegreret undervisning

Beskrivelse

 

Fælles skema

Beskrivelse

 

Tidlig sprogundervisning

Engelsk fra 0. årgang, 2. sprog fra 4. årgang.

Mange børn brænder for at lære at sige noget på et andet sprog end deres modermål. Denne naturlige lyst udnytter vi fra børnene starter på 0. årgang. Jo tidligere børn lærer fremmedsprog, des mere naturligt bliver deres forhold til sproget og udtalen senere. Derudover er det en god måde at lære børnene, at verden er stor og rummer mange sprog og kulturer.

Børn, der begynder på Slotsparkens Friskolen efter at sprogundervisningen er begyndt, kan indhente forspringet, men det kræver naturligvis, at børnene har stor lyst og får god hjælp af forældrene.

Det er på nuværende tidspunkt tysk, der udbydes som andet fremmedsprog. De ældste elever, som har påbegyndt fransk på en tidligere skole, tilbydes undervisning i fransk i skoleårene 2012/13 og 2013/14.

 

Studiecafé

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der studiecafé for alle elever kl. 14.00-14.45, hvor der er mulighed for at lave lidt videre på noget af det, som man har lært i løbet af dageens undervisning eller fordybe sig i et selvvalgt område. Det er muligt at lave sine eventuelle lektier i studiecaféen og dermed undgå at have lektier med hjem. Formen på studiecaféen er også med til at lære eleverne, at de skal tage ansvar for egen læring.

 

Medier & IT

Vi ønsker, at vores elever på Slotsparkens Friskole bliver rustet og kompetente i computerens verden. Derfor er IT og medier en naturlig del af hverdagen og undervisningen.

Alle elever fra 1.-9. årgang har deres egen iPad, og der findes MacBooks til udlån. På sigt arbejder vi på at alle elever fra 4.-9. årgang har deres egen MacBook.

I hvert stamlokale (stamholdenes lokaler) er der opsat projektor, som kan anvedes til at dele oplæg, film mv. og vores undervisere gennemgår løbende kurser for hele tiden at blive inspireret til, hvordan medier kan inddrages til at gøre undervisningen mere spændende.

 

Udeliv

Beskrivelse

 

Bevægelse

Beskrivelse