Indskrivning

Elever kan indskrives hele året på vores elektroniske venteliste.

Indskrivningen kan kun foretages, hvis følgende kriterier er opfyldt:

1. Barnet skal have folkeregisteradresse hos opskriveren, og opskriveren skal have fuld eller delt forældremyndighed.

2. Der skal benyttes Nem-id.

Når vi har mulighed for at tilbyde jer en plads vil opskriveren blive kontaktet.

Der vil i forbindelse med optagelsesproceduren blive opkrævet et optagelsesgebyr på 2.000 kr. Beløbet er et engangsgebyr og tilbagebetales ikke ved senere afgang/udmeldelse af skolen.

Indskrivning kan foretages her https://www.ventelisten.net/280381

 

Generel optagelsesprocedure

Optagelse foretages ud fra følgende principper:

  1. Børn der har fået tilbudt en plads i nulte og herefter ønskes skoleudsat, er sikret en plads i det efterfølgende skoleår.
  1. Børn med søskende på skolen har førsteprioritet og kommer ind i den rækkefølge, de er opskrevet på ventelisten.
     
  2. Herefter optager vi børn, der ikke har søskende på skolen i den rækkefølge, de er skrevet op, dog med hensyntagen til nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge.

Er eleven ikke blevet optaget, kan man ønske at beholde sin plads på ventelisten og eventuelt senere få en plads, hvis en familie flytter fra området, eller der af andre årsager kommer en ledig plads på årgangen.

Elever der har indbetalt optagelsesgebyret, men ikke tilbydes optagelse på skolen, vil naturligvis få tilbagebetalt det fulde beløb. Hvis eleven og forældrene selv beslutter ikke at benytte en tilbudt plads, vil optagelsesgebyret ikke blive tilbagebetalt.

 

Friplads

Vi har på nuværende tidspunkt ikke fripladser, men det er muligt at søge tilskud gennem skolen. Dette gøres en gang årligt og udgør en mindre del af skolepengebetalingen.