Skolepenge

Pr. 1/1-16 betales der 1.700 kr. pr. måned i skolepenge for elever fra nulte til og med 3. klasse og 600 kr. pr. måned for fritidshjem. Der betales alle årets 12 måneder og fritidshjemsbetalingen er obligatorisk for alle elever i nulte til 3. årgang. Den 1. maj starter 3. årgang i klub, hvorfor der ikke længere skal betales for fritidshjem.

For elever fra 4. klasse til og med 9. klasse betales der 1.800 kr. pr. måned i skolepenge.

Der betales fuld pris for første barn og gives 200 kr. i søskenderabat pr. måned for hvert efterfølgende barn. Der er ikke søskenderabat på betalingen for fritidshjem.

I maj, juni og juli er der minifritter for børn til kommende nulte. Betalingen følger den kommunale børnehavetakst. Herudover skal der betales for mad og den udleverede Ipad. Der ydes 200 kr. i søskenderabat til børn i minifritteren.

I alle beløb inkluderes undervisning, morgenmad, frokost, frugt/grønt formiddag og eftermiddag, lejrture, ture ud af huset, iPad, alle undervisningsmaterialer og andre materialer. Der kan forekomme egenbetaling efter gældende takst til forplejning på lejrture.