På Slotsparkens Friskole foregår undervisningen i hold på tværs af alder, således at læring finder sted, ud fra den enkelte elevs læringsstil.

Vi har inddelt eleverne i tre storhold, Team Ova (0.-3. årgang), Team Nida (4. - 5. årgang) og Team Ala (6. - 9. årgang). Navnene på Storholdene af afledt af de latinske ord for ÆGGET, REDEN og VINGEN, der for os symboliserer den proces en elev på Slotsparkens Friskole gennemlever i et helt skoleforløb. 

Der undervises i samme fag på storholdene samtidigt. Denne opdeling giver underviserne mulighed for i de enkelte fag, at opdele disse storhold i mindre hold, der undervises i samme niveau og med hensynstagen til parametre som: behov for meget voksenstøtte, behov for arbejdsro, evne til selvstændigt arbejde m.m.

Holdsammensætningen vil variere fra fag til fag og dermed kan antallet af elever være forskelligt. 

Humanistiske basisfag består af fagene: Dansk og Danmark i verden (Kristendom, samfundsfag og historie)

Naturfaglige basisfag består af fagene: Matematik og Tjek på Verden (Fysik/kemi, geografi og biologi)

           
Skema Ova 10.8.15-18.12.15        
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.20-8.35 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.35-10.35 Sprog/musik Humanistiske     basisfag Projektdag Humanistiske basisfag Humanistiske basisfag
10.35-11.20 Høj/Lav puls Høj/Lav puls Høj/Lav puls Høj/Lav puls Høj/Lav puls
11.20-11.50 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
11.50-12.15 Udepause Udepause Udepause Udepause Udepause
12.15-12.30 Fordybelse Fordybelse   Fordybelse  
12.30-14.30 Naturfaglige              basisfag Idræt   Naturfaglige basisfag  
14.30-15.10 Studiecafe     Studiecafe  
           
Skema Nida 10.8.15-18.12.15        
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.20-8.35 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.35-11.50 Naturfaglig basisfag Høj/lav puls Idræt (+6.kl.)            Høj/lav puls Naturfaglig basisfag            Høj/lav puls Sprog (+6.kl.)                     Høj/lav puls Naturfaglig basisfag                                  Høj/lav puls
11.50-12.15 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
12.15-12.30 Udepause Udepause Udepause Udepause Udepause
12.30-14.30 Praktisk/musisk (+6.kl.) Humanistisk basisfag Studiecafe                (12.30-14.15) Humanistisk basisfag Humanistisk basisfag
14.30-15.10 Studiecafe Studiecafe   Studiecafe  
           
           
Skema Ala 10.8.15-18.12.15        
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.20-8.35 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
8.35-11.50 Humanistisk basisfag     Høj/lav puls Sprog 7-9.kl.           Idræt 6.kl.                 Høj/lav puls Naturfaglig basisfag            Høj/lav puls  Idræt 7-9.kl.           Sprog 6.kl.                 Høj/lav puls Naturfaglig basisfag                                  Høj/lav puls
11.50-12.15 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
12.15-12.30 Udepause Udepause Udepause Udepause Udepause
12.30-14.30 Sprog 7.-9.kl. Praktisk/musisk 6.kl. Humanistisk basisfag Studiecafe                (12.30-14.15) Humanistisk basisfag Humanistisk basisfag
14.30-15.10 Studiecafe Studiecafe   Studiecafe