Fritidshjem

Alle elever i 0.-3. årgang er også tilknyttet friskolens fritidshjem. Fritidshjemmet er åbent fra kl. 6.30 til skolestart og igen efter skole til kl. 17. Overgangen fra skole til fritidshjem om eftermiddagen er glidende - når eleven er færdig i studiecaféen, går de i fritidshjemmet. På grund af den lange skoledag er eftermiddagen i fritidshjemmet kort.

Hverdagen i fritidshjemmet er bygget op over de samme grundlæggende værdier som selve skolen. Der er ansat personale, som fokuserer på at skabe en meningsfyldt fritid for børnene, hvor der er respekt for at det er fritid, men at det samtidig ikke udelukker læring.

Fritidshjemmet har et aktivt udeliv med udnyttelse af de omkringliggende områder. Rammerne for hverdagen i fritidshjemmet bliver i høj grad udfyldt af det ansatte personale, der får dagligdagen med børnene til at fungere.

I ferierne holder fritidshjemmet så vidt muligt åbent, hvis der er behov for det.

Ældre elever er velkomne til at opholde sig på skolen efter skoletid. Det vil her være muligt at benytte skolens faciliteter til fx gruppearbejde, sportsaktiviteter eller noget helt andet. Dette foregår dog uden voksenopsyn.