Sundhedsplejerske

Skolen er tilknyttet den kommunale sundhedspleje fra 0. årgang. Der er tilknyttet en fast sundhedsplejerske, som besøger skolen efter aftale.

 

PPR

På Slotsparkens Friskole er der tilknyttet en PPR psykolog, som kontaktes hvis skolen og forældrene mener barnet har brug for en psykologisk udredning. Det kan nogle gange være nok med en snak, andre gange vurderes det, at en test vil gavne barnet. PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i kommunalt regi) betjener med støtte, udredning og supervision i fht. enkeltbørn og deres behov. Desuden har PPR også en konsulentfunktion, som støtter lærere med specialfunktioner. PPR støtter med 2 timer gennemsnitligt pr uge.

 

Skoletandlæge

Alle børn, der er bosat i Frederikssund kommune er automatisk tilmeldt den kommunale tandpleje, med mindre forældrene har valgt en anden ordning (frit tandlægevalg, der medfører omkostninger).

Den kommunale tandpleje sender indkaldelser / breve til forældrenes hjemmeadresse.

Børn bosat i andre kommuner skal derfor tage fat i deres bopælskommune.

Læs mere her

 

Uddannelsesvejleder

Der er i løbet af skoletiden fokus på at gøre eleverne bevidste om arbejdsmarkedet og de man forskellige muligheder, det tilbyder. Dette foregår på forskellige niveauer og med aktiviteter, der passer til de enkelte årgange. Aktiviteterne kan fx være en forældre eller anden, der fortæller om sit job eller et praktikophold. I udskolingen tilbydes rådgivning af uddannelsesvejleder.