Procedure for optagelse

Der foregår indskrivning og optagelse af elever hele året. Dog optages der ikke nye elever i 9. klasse efter 5. september.

Indskrivning til skolestart foregår ved at udfylde og indsende indmeldelsesskema. Herefter vil I modtage bekræftelse på modtagelse af indmeldelsen og information om indbetaling af vores optagelsesgebyr på 2.000 kr. Der aftales og gennemføres individuel samtale.

Efter samtykke fra forældrene indhentes nødvendige oplysninger om eleven.

Herefter vil forældrene få et af to følgende svar:

Dit barn er optaget og vi glæder os til det starter til august. Hvis du alligevel ikke ønsker at benytte pladsen bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan tilbyde den til et andet barn. Optagelsesgebyret vil ikke blive returneret.

Vi kan desværre ikke tilbyde dit barn en plads, da der ikke er flere ledige pladser. Vi returnerer derfor optagelsesgebyret. Hvis du ønsker fortsat, at have dit barn stående på ventelisten, skal du ikke foretage dig noget. Vi kontakter dig, hvis der bliver en ledig plads.

Hvis du ikke længere ønsker at have dit barn skrevet op hos os, sletter vi det af listen.

Ved optagelse på Slotsparkens Friskole er der en gensidig prøvetid på 3 uger. Der betales skolepenge i prøvetiden, som ikke refunderes, hvis eleven ikke fortsætter efter endt prøvetid.

Der ydes ikke fripladstilskud efter sidste frist for ansøgning den 5. september.

Hvis der opstår ledige pladser, optages nye elever fra ventelisten primært pr. 1/8 samt 1/1.

Søskende til allerede optagne elever på skolen har fortrinsret, hvis der etableres venteliste. Endvidere tilstræbes det, at der er en ligelig køns- og aldersfordeling i elevsammensætningen, før der tages hensyn til, hvornår eleven blev skrevet op på ventelisten.

 

Procedure for fremmøde

Dokumentation i kontaktbogen ved behov for at møde senere, gå tidligere eller være væk hele dage.
Møde til tiden med mindre andet er aftalt.
 

Lovligt fravær:

 • Sygdom
 • Tandlæge
 • Læge
 • Begravelse
 • Fravær der er aftalt på forhånd

Alt andet fravær er ikke acceptabelt - inkl. ikke at komme til tiden.

Ved fravær over 90 % igangsættes tiltag for at rette op på fremmøde.

Hvis de ovenstående punkter ikke er opfyldt, kan samarbejdet opsiges.

 

Procedure for opsigelse af samarbejde

Forældrene bliver informeret om at elevens manglende tilstedeværelse overstiger det tilladte.
 1. Samtale med forældre og elev, hvor stamholdsunderviser og skoleleder deltager. Forbedringstiltag aftales og underskrives.
   
 2. Skriftlig advarsel fra skoleder.
   
 3. Begrundet skriftlig opsigelse af samarbejde fra skoleleder.