Skoleåret

Trimestre

Skoleåret er delt op i tre trimestre:

1. trimester - Sommerferie til Efterårsferie

2. trimester - Efterårsferie til Vinterferie

3. trimester - Vinterferie til Sommerferie
 

Lejrskole

På Slotsparkens Friskole er der lejrtur for alle årgange. I indskolingen (0.-3. årgang) finder lejrturen sted i nærheden og med 1-2 overnatninger.

Mellemtrinet (4.-6. årgang) er på lejrskole længere væk, dog stadig i Danmark.

Udskolingen (7.-9. årgang) kan f.eks tage på overlevelsestur, skitur eller kulturel tur med f.eks teater, ballet eller musikoplevelse i en storby. 9. årgang arbejder vi på, at eleverne på sigt kan slutte af med et ophold i udlandet med tilknytning til et undervisningsforløb.

Lejrturene planlægges i samråd med eleverne, så eleverne tager ansvar for turen og planlægningen af f.eks transport, arrangementer, underholdning, undervisningsforløb, madlavning og økonomi.