Faktuelle oplysninger

Antal elever

Antal elever

Samlet elevtal pr. 01-10-2012:  90 elever

Samlet elevtal pr. 01-08-2013:  105 elever

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Klassekvotienter pr. stamhold

Mini: 13 elever

Nulte: 9 elever

Indskolingen (1.-3. årgang): 29 elever

Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 22 elever

Udskolingen (7.-9. klasse): 25 elever

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af undervisere 

Antal undervisere ansat pr. 09-05-2013:  10

Antal undervisere ansat ved starten af skoleåret: 7

Antal undervisere ansat opgjort i fuldtidsstillinger: 7