Vi skal som friskole stille oplysninger til rådighed vedr. karaktergennemsnit.

Ved at klikke på nedenstående link, åbnes Undervisningsministeriets datavarehus med friskolens oplysninger.

 

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[280381]