Dogmer


for alle i og omkring Slotsparkens Friskole

​Som elev, forældre, personale eller hvis du på en anden måde er direkte engageret i Slotsparkens Friskole (SPFS), er det ønskeligt at det er i friskolens ånd, ud fra det værdigrundlag som er SPFS dogmer (grundsætning). Hvis alle efterlever dogmerne, kan vi sammen sikre at elever og personale kan få en tryg hverdag og dermed får eleverne de bedste forudsætninger for en god og ønsket indlæring.

 

Dogmer for eleverne

Vi vil tro på, at det vi drømmer om og stiler efter, kan blive til virkelighed

Vi vil omgås hinanden og andre på skolen med rummelighed, respekt og en god omgangstone

Vi vil være ambitiøse, nysgerrige og engagerede

Vi vil møde til tiden og være både udhvilede og mætte

Vi vil pakke skoletasken hjemmefra og være klar når undervisningen begynder

Vi vil være med til at holde skolen pæn og i orden

Vi vil følge friskolens værdigrundlag

 

Dogmer for forældrene

Vi vil bakke op om friskolens værdigrundlag i hverdagen

Vi vil omgås hinanden og andre på skolen med rummelighed, respekt og en god omgangstone

Vi vil bakke op om den læring eleverne får

Vi vil indgå i et konstruktivt samarbejde med skolen

Vi vil tilstræbe at deltage i fælles arrangementer på skolen

Vi vil bidrage aktivt med det vi kan i minimum 10 timer pr. familie pr. år

Vi vil bakke op om brugen af IT i undervisningen

Vi vil henvende os direkte til den relevante medarbejder, hvis vi er utilfredse med noget på friskolen

Vi vil ikke omtale enkeltpersoner, relateret til friskolen, negativt i åbent forum, hverken skriftligt eller i tale

 

Dogmer for personalet

Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte elev og undervise ud fra passende læringsstil

Vi vil omgås hinanden og andre på skolen med rummelighed, respekt og en god omgangstone

Vi vil være engagerede og levere en høj faglighed

Vi vil vække elevens naturlige nysgerrighed og videbegærlighed

Vi vil sikre, at hver enkelt elev tages alvorligt og bliver anerkendt

Vi vil så vidt muligt inddrage naturen og omgivelserne i undervisningen

Vi vil inddrage IT i undervisningen

Vi vil tage ansvar og efterleve friskolens værdigrundlag

 

Dogmer for alle på SPFS

Vi vil være en friskole, hvor vi har det sjovt og hvor det er hyggeligt at være

Vi vil omgås hinanden med rummelighed, respekt og en god omgangstone

Vi vil bygge vores friskole på SPFS’s værdigrundlag

Vi vil etablere et tillidsfuldt samarbejde med forældre, erhvervs-, forenings- og kulturliv

Vi vil respektere demokratiets spilleregler