Karaktergennemsnit 2012/20138. klasse2. St.pkt.FP9FP10

9. klasse2. St.pkt.FP9FP10
Dansk Læsning6,4 (5)3,8 (5) - (0)
Dansk Retskrivning6,4 (5)4,0 (5) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling5,4 (5)5,4 (5) - (0)
Dansk Mundtlig7,2 (5)10,2 (5) - (0)
Matematik Mundtlig6,0 (5)6,2 (5) - (0)
Matematik Færdighedsregning5,8 (5)6,4 (5) - (0)
Matematik Problemløsning4,6 (5)6,0 (5) - (0)
Engelsk Skriftlig6,6 (5) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig7,2 (5)9,2 (5) - (0)
Tysk Skriftlig6,0 (3) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig6,0 (3) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig6,6 (5)8,6 (5) - (0)
Fransk Skriftlig - (2) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig - (2) - (0) - (0)
Biologi Samlet6,6 (5) - (0) - (0)
Geografi Samlet6,6 (5) - (0) - (0)
Historie Samlet5,4 (5) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet6,6 (5) - (0) - (0)
Samfundsfag Mundtlig - (0)7,6 (5) - (0)
Kristendom Samlet5,4 (5) - (0) - (0)

Obligatorisk opgave, 9. klasse9,2 (5)

10. klasse2. St.pkt.FP9FP10